Urbanisme i, en general, la defensa del ciutadà enfront de l'administració (reclamacions de responsabilitat patrimonial de l'administració, sancions…), tant en la via administrativa com en la contenciosa administrativa.

Bascompte Advocats presta els seus serveis d'assessorament en dret administratiu a Lloret de Mar així com en tot el territori nacional.

Dret Administratiu · Bascompte Advocats · Lloret de Mar