January 25, 2021

Sentència que estima la demanda enfront al banc santander i el condemna a indemnitzar els danys i perjudicis derivats de la falta de veracitat de la informació oferida a l´hora de subscriure les accio

S´havien adquirit 10 partides d´accions del Banc Popular, des del dia 26/05/2016 al 01/06/2017 (cal destacar d´aquesta última data, que era només una setmana abans de la [...]

Leer Más

June 26, 2018

Bons Convertibles en Accions del Banc Popular

Nova Sentència guanyada en Segona Instància pel nostre despatx, sobre Bons Convertibles en Accions del Banc Popular. La qual confirma que el dies a quo del còmput de caducitat [...]

Leer Más

June 25, 2018

Bons convertibles en accions del Banc Popular

Bons convertibles en accions del Banc Popular. Sentència de l'Audiència Provincial de Girona que hem guanyat i que desestima el Recurs d'Apel·lació interposat de contrari i [...]

Leer Más

June 24, 2018

Bons convertibles en accions del Banc Popular.

Bons convertibles en accions del Banc Popular. Nova Sentència que hem guanyat i que estima íntegrament la demanda, i entre altres, decreta la nul.litat de les ordres de compra [...]

Leer Más

June 23, 2018

SWAP: caducitat de l'acció i el seu Dies a Quo

Sentència 181/2017 dictada en data 16.06.2017 pel Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Granollers. SWAP: caducitat de l'acció i el seu Dies a Quo; naturalesa i altres [...]

Leer Más

June 22, 2018

Sentències guanyades contra Banc Popular

Noves sentències que hem guanyat contra BANCO POPULAR per tema de bons convertibles en accions. Es descarta l'existència de caducitat en l'exercici de l'acció. Veure Sentència [...]

Leer Más

June 21, 2018

Bons convertibles en accions del Banc Popular

Sentència 61/2017 dictada en data 05.05.2017 pel Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Blanes. L'acció d´anul.labilitat de les ordres d´adquisició dels bons convertibles en [...]

Leer Más

June 20, 2018

Prestació compensatòria

SENTÈNCIA NO FERMA: En aquest procediment judicial hi va intervenir el despatx Bascompte Advocats de Lloret de Mar, defensant a l´esposa (demandant) i sol.licitant per a ella, a [...]

Leer Más

June 19, 2018

Negar el dret d'aliment

STSJC n. 11, de data 02/03/17: Es va admetre a tràmit el Recurs que va presentar la contrapart, perquè segons el TSJC presentava interès cassacional. El CCCat, a l´hora de [...]

Leer Más

June 18, 2018

Nova sentència relativa a la clàusula sòl

Nova sentència relativa a la clàusula sòl. Estima íntegrament la demanda: Es declara la nul·litat de la clàusula sòl per ser abusiva i es condemna a l’entitat bancaria a [...]

Leer Más

June 17, 2018

Obligacions subordinades

Nova sentència EN OBLIGACIONS SUBORDINADES. El Jutjat de Primera Instància estima la demanda interposada pels actors en la que sol.licitaven que es declarés la nul·litat, per [...]

Leer Más

June 16, 2018

Participacions preferents

Nova sentència dictada per l'Audiència Provincial de Girona, relativa als interessos en matèria de participacions preferents: Aquesta Sentència estima el recurs plantejat pel [...]

Leer Más