Tenim una dilatada experiència en la reclamació a entitats bancàries per la comercialització de productes “tòxics”, caracteritzant-se, fonamentalment, per la falta d'informació adequada al client del producte que se li oferia. 

  • Permutes financera de tipus d'interès –swaps-
  • Deute subordinat
  • Participacions preferents
  • Clàusules solc i demandes interessant la nul·litat de condicions generals de la contractació inserides en contractes bancaris

Bascompte Advocats presta els seus serveis d'assessorament en dret bancari a Lloret de Mar així com en tot el territori nacional.

Dret Bancari · Bascompte Advocats · Lloret de Mar