Dins d'aquesta extensa branca del dret tenim una contrastada experiència en:

Dret de la família i de la persona:

 • Separacions
 • Divorcis
 • Incapacitacions

Dret successori:

 • Testaments
 • Acceptacions d'herències
 • Reclamació de legítimes

Dret de la construcció:

 • Contractes d'execució d'obra
 • Defectes constructius

Dret de la propietat i possessió:

 • Accions reivindicatòries
 • Accions rescissòries
 • Interdictes

Responsabilitat Civil:

 • Accidents de trànsit (som advocats del RACC en el partit Judicial de Blanes)
 • Negligències mèdiques

Dret d'obligacions i contractes:

 • Incompliments de contractes
 • Reclamacions de quantitat
 • Nul·litat i anul·labilitat de contractes

Dret immobiliari:

 • Arrendaments
 • Desnonaments
 • Compravendes

Dret de la propietat horitzontal:

 • Reclamació de morosos
 • Impugnació d'acords

Bascompte Advocats presta els seus serveis d'assessorament en dret civil a Lloret de Mar així com en tot el territori nacional.