Bons convertibles en accions del Banc Popular

Bons convertibles en accions del Banc Popular. Sentència de l'Audiència Provincial de Girona que hem guanyat i que desestima el Recurs d'Apel·lació interposat de contrari i confirma íntegrament la demanda. En concret, confirma la nul.litat de l'ordre de compra d'aquest producte per error en el consentiment; així com, també confirma que l'acció no està caducada, tot argumentant que a la STS de 12/01/2015 se li ha de donar una interpretació finalista i no literal, de manera que és a l'any 2016 (quan es comunica l´assimilació) -i no en el bescanvi que es va produir a l'any 2012- quan el client pot quantificar de manera clara i inequívoca les pèrdues.

Veure Sentència