Bons Convertibles en Accions del Banc Popular

Nova Sentència guanyada en Segona Instància pel nostre despatx, sobre Bons Convertibles en Accions del Banc Popular. La qual confirma que el dies a quo del còmput de caducitat previst a l´art. 1.301 CC. s´inicia l´any 2015 amb la conversió dels bons en accions. Així com, que el fet que el fill de la reclamant fos empleat d´aquesta entitat bancària, no implica que estigués informat.

Veure Sentència