Bascompte Advocats

Reclamacions de bons convertibles en accions del Banc Popular / Targobank

Bascompte Advocats

Reclamacions accions Banc Popular emissions 2009, 2012 i 2016

Bascompte Advocats

Anul·lació de clàusules sòl i clàusules abusives de la seva hipoteca

Bascompte Advocats

Desnonaments, Accidents de Trànsit, Divorcis

BASCOMPTE ADVOCATS

"Per a nosaltres cada cas és un repte,
i si existeix una solució legal la trobem"

BASCOMPTE ADVOCATS es funda l'any 1996, abarcant diverses àrees del Dret. L'especialització del despatx des del començament ha estat el dret civil i processal. Per a nosaltres el Dret és una vocació i oferim als nostres clients el millor assessorament jurídic. Ens caracteritzem per aprofundir en l'estudi jurídic, el que ens ha proporcionat grans satisfaccions professionals. Per a nosaltres cada cas és un repte, i si existeix una solució legal, la trobem.

Especialització

Som un despatx d'advocats multidisciplinari especialitzat en diferents àrees de dret, que ens permet donar un servei integral als nostres clients.

Estudi Jurídic

Ens caracteritzem per aprofundir en l'estudi jurídic, la qual cosa ens ha proporcionat grans satisfaccions professionals.

Compromís i Qualitat

Assessorament professional i tracte personal i individualitzat de cada client, tant per a empreses com per a particulars.

Àrees de Pràctica

BASCOMPTE ADVOCATS, està format per un equip de professionals molt dinàmic, amb àmplia experiència professional i especialitzat en les següents àrees de dret:


Dret Civil

Tenim una contrastada experiència en: dret de la família i de la persona, dret successori, dret de la construcció...

Dret Bancari

Tenim una dilatada experiència en la reclamació a entitats bancàries per la comercialització de productes “tòxics”.

Dret Mercantil

Oferim assessorament legal per a l'empresa en matèries com: Constitució de societats, impugnació d'acords socials...

Dret Penal

Defensa i acusació particular en tot tipus de delictes, entre ells delictes societaris, seguretat vial, estafes...

Dret Administratiu

Urbanisme i, en general, la defensa del ciutadà enfront de l'administració, tant en la via administrativa com en la contenciosa administrativa.

Dret d'Estrangeria

Tramitacions de residències i expedients d'expulsió.

January 25, 2021

Sentència estimatòria enfront al Banc Santander i el condemna a indemnitzar els danys i perjudicis derivats de la falta de veracitat de la informació oferida a l´hora de subscriure les accions

S´havien adquirit 10 partides d´accions del Banc Popular, des del dia 26/05/2016 al 01/06/2017 (cal destacar d´aquesta última data, que era només una setmana abans de la [...]

Llegir Més

June 26, 2018

Bons Convertibles en Accions del Banc Popular

Nova Sentència guanyada en Segona Instància pel nostre despatx, sobre Bons Convertibles en Accions del Banc Popular. La qual confirma que el dies a quo del còmput de caducitat [...]

Llegir Més

June 25, 2018

Bons convertibles en accions del Banc Popular

Bons convertibles en accions del Banc Popular. Sentència de l'Audiència Provincial de Girona que hem guanyat i que desestima el Recurs d'Apel·lació interposat de contrari i [...]

Llegir Més